Home Истраживање црквене уметности на подручју општине Босилеград

Истраживање црквене уметности на подручју општине Босилеград

istrazivanje

Од 30. јуна 2011. изводи се систематично истраживање православних храмова на подручју Општине Босилеград. Истраживањима руководи проф. др Ненад Макуљевић заједно са студентима и докторантима Одељења за историју уметности Филозофског факултета у Београду. Ово истраживање, наставак је сарадње коју је катедра за Нови век, Одељења за историју уметности, започела са Епархијом Врањском почетком 2000 године, и чији су досадашњи резултати публиковани у монографској публикацији “Иконопис Врањске Епархије“ те монографији “Саборни храм Свете Тројице у Врању“ и бројним појединачним научним радовима објављеним у референтним стручним часописима и зборницима.

Истраживачке екипе су до сада обишле цркве у Божици, Бресници, Рикачеву, Рибарцу, Извору, Бранковици, Ресену, Босилеграду, Доњој Лисини, Горњој Лисини, Доњој Љубати, и Горњој Љубати. У горе наведеним храмовима изведено је детаљно фотографско снимање, обављен је попис икона, богослужбених предмета и књига. У досадашњим истраживањима идентофиковано је културно наслеђе које је углавном настајало током 19. века. Од посебне важности су стара црква Светог Николе у Божици и црква Свете Тројице у Извору које су настале у време османске власти.

Циљ истраживања је да се проуче сви храмови са територије Општине Босилеград, као и да се резултати објаве у монографској публикацији. На тај начин допринеће се бољем познавању културног наслеђа Врањске епархије и Републике Србије.

Слике можете погледати у нашој галерији ОВДЕ.